RE:formation

Hvorfor opstod reformationen? Hvordan foregik den? Hvilken
betydning har reformationen haft for kirke, kultur og samfund
i Danmark?

I anledning af reformationsjubilæet i 2017 - 500 året for
Luthers opslag af de 95 berømte teser - udbyder
Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester i efteråret
2017 et undervisningsprojekt til 5. og 6. klassetrin med
titlen Re:formation - teser, tro og tvivl.

Projektbeskrivelse
 
 

Riddere og ridderdyder


Sværd, kamp, venskab, heltemod, dyder.....

Tag eleverne med på tur i middelalderens ridderunivers,
hvor der trækkes tråde til nutiden, og hvor fortællingen
og samtalen er i fokus.

Alle Syddurs´riddere mødes til spil, kamp og kåring d. 27. september.
Projektbeskrivelse
 
 

Ved Arken klokken otte

Tre pingviner, to billetter, en ark.
Tag dine indskolingselever med på en filosofisk rejse, hvor Gudsopfattelse, venskab og skyld er omdrejningspunkt for samtale.
Projektbeskrivelse
 
 

Helgi Daner

Helgi Daner - Holger Danske!
- Rollespil, historiefortælling,
egenfortælling, læseoplevelse

Et helt nyt og spændende
mellemtrinsprojekt
Projektbeskrivelse
 
 

Bibelske fortællinger


Lignelser og underberetninger granskes
og sættes i perspektiv til nutidige tekster.
Et uundværligt undervisningsmateriale
til udskolingsklasserne.
Projektbeskrivelse
 
 

Tro og tolerance
Træd i Paulus´ fodspor sammen med dine elever, og lad livets dilemaer blive diskuteret.
Et opdateret og forbedret spil til mellemtrinnet med indbygget kvalificeret undervisning.
Projektbeskrivelse
 
 

Lydspor


Orgelets brusen, tonernes stemning og det æstetiske føles
og italesættes.
Landsnetværket udbyder dette projekt til eleverne i
indskolingen, hvor musik, eksistens og kristendom hænger
tæt sammen.
Indgangen til arbejdet er et besøg i den lokale kirke, hvor
orglet skaber stemninger af glæde, sorg, melankoli og eufori.
På skolen arbejder eleverne med tilværelsesspørgsmål, en
lydplatform og en lille animationsfilm udviklet til projektet.
Projektbeskrivelse
 
 

Reklamens syndefald


Lad dig friste til dette aktuelle forløb om reklamer, syndefald og intertekstualitet.
Ibog til eleverne - vejledning til læreren: Lige til at gå til.................
Projektbeskrivelse
 
 

Læsning og kristendom


Læsebånd, faglig læsning, læsemakker, læsestrategier ...
- læsning er mange ting og foregår i mange fag - også
kristendom.

Denne materialekasse for mellemtrinnet sætter fokus
på læsning.
Kassen lægger op til forskellige læsestationer, hvor
læsestrategier hænger sammen med opgaveløsning.
Projektbeskrivelse
 
 

Her kommer snarest et nyt projekt

Skole, dannelse og kristendomsundervisning

  • Vi ønsker at bidrage til børn og unges dannelse gennem undervisningsforløb med udgangspunkt i Fælles Mål for faget kristendom og i tværfaglige emner omhandlende etik, filosofi, kultur, historie og religion.
  • Vi ønsker at være samarbejdspartner og en ressource for lærerne i Syddjurs kommune i deres daglige undervisning
Projekter er gratis at deltage i for skoler i Syddjurs Kommune.
 
Skolekirke Syddjurs
Skolekirke Syddjurs Provsti
Molsvej 8b 8410 Rønde
 
 

Tlf:20352595
CVR:21271748
   Samarbejdspartnere
Skolekirke Syddjurs ønsker
at styrke og udbygge det lokale samarbejde mellem skolen og kirken
at anspore til øget samtale og gensidig udnyttelse af de to institutioners ressourcer, såvel arbejds- og idémæssige som økonomiske.
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune