Opkva. kursus 18/19 / 18. september 2018

18. september 2018

Dagens program
Mørke sognegård, kirkevej 30a, 8544, Mørke
9.00 - 15.30
 
Kristendom - Bibelen og bibelske fortællinger
Inger Røgild
Hvad er Bibelen, hvordan er den bygget op og hvad indeholder den?
Kendskab og viden om Bibelske fortællinger fra Det Gamle - og Det Nye Testamente.
Kendskab og viden om centrale bibelske begreber. 
 
Forberedelse
Læsning
Baggrundslitteratur: "Kristendom og dansk kultur" fra kristendomkundskab/livsoplysning
Oversigt: "Bibelguide" - den får I et eksemplar af ved en foregående undervisningsgang
"De gammeltestamentlige fortællinger" fra Bestand og beståen
"De nytestamentlige fortællinger" fra Bestand og beståen
 
Bibelen: Her skal I hver især finde en bibel, som det vil give mening for jer at slå op i, læse i og have med i undervisningen. Læs følgende/hav kendskab til følgende:
 
Det Gamle Testamente
 • Skabelsen (1. Mos 1,1-2,41 of 1. moa 2 4b-25)
 • Syndefaldet (1. Mos 2,25aring-3,24
 • Karin og Abel (1. Mos 4,1)
 • Babelstårnet (1. Mos 11,1-9)
 • Abraham og Isak (1. Mos kap. 12-13, )
 • Mosesfortællingen
 • Josef-fortællingen
 • De ti bud(2. Mos 20,1-17 og 5. Mos 5,1- 2,22
 • Jobs bog (Job 1-42)
 • Messiasforventninger: (Es, 7,14; 8,23-9,6 og 11,1 - 10)
Det Nye Testamente
 • Jesu lære
  • Bjergprædiken (Matt 5-7)
  • Kærlighedsbuddet (Matt 22,34 -40)
  • Missionsbefalingen (Matt 28,16-20)
 • Lignelser
  • Sennepsfrøet (Matt 13,24-30)
  • De 10 brudepiger (Matt 25,1-13)
  • De betroede talenter (Matt 25,14-30)
  • Den gældbundne tjener (Matt 20,1-16)
  • Arbejderne i vingården (Matt 18, 23-35)
  • Det store festmåltid (Luk 14,15-24)
  • Den fortabte søn (Luk 15,11-32)
  • Den barmhjertige samaritaner (Luk 10,25-37)
 • Underberetninger
  • Ved Betesda dam (Joh 9,1-41)
  • Helbredelsen af manden med den urene ånd (Mark 1,21-28)
  • Opvækkelsen af Lazarus (Joh 11,1-44)
  • Bespisningen af 4000 (Matt 15,32-39)
  • Brylluppet i Kan (Joh 2,1-12)
 • Jesu lidelseshistorie ( Markusevangeliet samt korsordene)
  • "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig" (Mættæusevangeliet 27,46)
  • "Fader, tilgiv dem, thi de ved ikke, hvad de gør"(Lukasevangeliet 23,34)
  • "Det er fuldbragt" (Johannesevangeliet 19,30)
 • Urkristendommen. Pinse. Paulus.
  • Pinsedag (ApG 2,1-13)
  • Den første menighed (Apg 2,37-47)
  • Paulus´omvendelse (ApG 9,1-19 
Leksikonopslag - udvalgte grundbegreber
Findes og læses på: https://www.kristendom.dk/leksikon
 • Skabelse, Synd, Fristelse
 • Arvesynd
 • Monoteisme
 • Teodice-problemet
 • Pagt
 • Tegn
 • Retfærdighed
 • Frelse
 • Patriark
 • Offer
 • Ren/Uren
 • Messias
 • Inkarnation
 • Treenigheden
 • Helligånden
 • Tro
Kan være der kommer flere begreber til
Det også muligt at finde begreberne i bogen "Bibelleksikon" af Mogens og Lisbet Müller, Bibelselskabets forlag
 
 
Supplerende litteratur
 
            Dette kapitel skal også bruges, når vi skal arbejde med etik senere.
 • Svend Andersen: Som dig selv. En indføring i etik, Århus Universitetsforlag 1998. Kap. 3. Bibelsk etik.
 • Lisbet Kjær Müller og Mogens Måuller: En bog om Bibelen. Anis 2010
            Læs selektivt fx indledningen s. 15-18 og s. 259-315
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune