Opkva. kursus 18/19 / 20. november 2018

20. november 2018

Program for dagen

Mørke sognegård, Kirkevej 30 a, 8540 Mørke
 
8.30 - 9.00 - Morgenbrød
9.00 - 12.00 - Evaluering i kristendomskundskab
Frokost
12.30 -  16.00 Der arbejdes på at få en underviser i andre religioner( enten her eller en hel dag)
 
 
Evaluering i kristendomskundskab : Michael Hjardgaard
 
 
Forberedelse
Der foreligger lige nu ingen forberedelse til denne dag
 

 

 
 

Program for dagen

Mørke sognegård, Kirkevej 30.a, 8540 Mørke
 
8.30 - 9.00 -  Morgenbrød
9.00 - 15.30 - undervisning
 
Kristendommens historie
 
Inger Røgild: Religionspædagogisk konsulent
 

Forberedelse

For at afslutte sidste gang med Inger er der lagt et kort notat om Paulus, som skal læses.
Paulusnotat
 
Udsendelsen med Anders Agger og Indre mission skal ses:
 
Læsning
 • Kristendom og dansk kultur s. 63 - 111 i "Kristendomskundskab. Livsoplysning. (Højst skimme - den var også på som tekst til d. 18. sep.)
 • Bestand og bevægelse. Religionsundervisning og religionspædagogik. Eksistensen 2018: uddrag af kap. 14. "Den danske kirkes udvikling" s. 200 - 208, og kap. 17. "Salmer i undervisningen".
 • Den lodrette beståen. Europæisk kultur- og idehistorie. Kap. 3  "kristendommens tilblivelse og kap. 7 "Den Lutherske reformation s. 147 - 158 
 • Bibelguiden (den I har fået) afsnittet om højtider.
 • Grundtvigianisme (skim igennem, der er meget, så læs en eller to af opslagene)
 • Kirkehistorie (Hvis I vil vælge ud i dette, så er der for hvert område en artikel, der hedder "De 10 vigtigste...", den kan man læse og så gemme resten til, hvis/når man skal bruge det.)
Hvis I på skolen har "Den røde tråd i kristendommens historie" er den også en mulighed for at danne overblik over historien. Hvis I har den stående på skolen, så kan den læses som kristendommens historie i stedet for. 
 
 
Salmer
Nedenstående er udvalgte salmer, som man som udgangspunkt skal kende. Enkelte vil blive gennemgået:
Morgen
749. I østen stiger solen op - Ingemann
747. Lysets engel går med glans - Ingemann
754. Se nu stiger solen - jakob Knudsen
743. Nu rinder solen op af østerlide - Kingo
752. Morgenstund har guld i mund - Grundtvig
 
Jul
74. Vær velkommen Herrens år - Grundtvig
99. Velkommen igen Guds engle små - Grundtvig
136. Dejlig er den himmel blå - Grundtvig
104. Et barn er født - Grundtvig
94. Det kimer nu til julefest - Luther
120. Glade jul - dejlige jul - Ingemann
121. Dejlig er jorden - Ingemann
 
Arstids - og aftensalmer mm.
729. Nu falmer skoven - Grundtvig
15. Op al den ting - Brorson
787. Du som har tændt millioner af stjerner - Johannes Johansen
 
Påske
192. Hil dig frelser og forsoner - Grundtvig
241. Tag det sorte kors fra graven - Grundtvig
 
Pinse
290. I alsin glans - Grundtvig
 
Supplerende litteratur
 • Jan lindhardt: Mellem djævel og Gud. En bog om Martin Luther. Gad 2005.
 • Martin Schwarz lausten. Danmarks kirkehistorie. Gyldendal 1987
 • Inger Toftgaard Barret, Malene Jellesen og Viggo Thomsen(red): Den lodrette beståend. Europæisk ide- og kulturhistorie. Aros 2010
 • Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog 11. Salmekommentarer. Det Kgl. Vajsenhus´ forlag 2002.
 • Per Bilde: En religion bliver til. Anis 2001
 • J. C. Cooper: Politikens Symbolleksikon. Politikens Forlag 2003
 • www.folkekirken.dk
 • www.kristendom.dk
 • www.folkekirken.dk/aarets-hoejtider
 • www.folkekirken.dk/livets-begivenheder
 • www.kristeligt-dagblad.dk/ateisme
 • www.bibelselskabet.dk
 
 
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune