Opkva. kursus 18/19 / 21. august 2018

21. august 2018

 
Dagens program
Mørke sognegård, kirkevej 30 a, 8544 Mørke
9.00 - 15.30 
 
Velkomst og præsentation af kursusforløbet
Kursets formål og indhold
Kort præsentation af afsluttende prøve
 
Lars Håkonsen
- Fagets historie
- Fælles Mål - hvad, hvordan, hvorfor?
- En spiral, en rød tråd, en fortløbende udvikling
- Begreber, kulturteknikker mv. 
 
Forberedelse
Læsning
Baggrundstekst læses: "Fagets historie" fra Bestand og beståen
Fælles Mål læses:
  • Fagformål
  • Introduktion
  • Tværgående emner
  • Innovation og entreprenørskab
  • Kompetenceområder, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål
  • Læseplan for kristendomskundskab
  • Vejledningen (denne giver især et godt overblik over kristendomskundskabsfaget) 
Opgave
Medbring et forløb, en ide til et forløb, et tema, nogle bestemte læringsmål, nogle tekster - et eller andet, der kan danne udgangspunkt for et forløb, som du endnu ikke har lavet begrundelse for, men som du godt kunne tænke dig at lave et forløb over.
Det skal bruges til at arbejde med Fælles Mål og sammensætning af et forløb ud fra Lars Håkonsens vejledning. 
 
Supplerende litteratur
"Fagets historie og fritagelsesparagraf" fra Religionsdidaktik
"Lære for livet" fra Kristendomkundskab/livsoplysning
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune