Opkva. kursus 18/19 / 23. oktober 2018

23. oktober 2018

Program for dagen

Mørke sognegård, Kirkevej 30 a, 8540 Mørke
8.30 - 9.00 - morgenbrød
9.00 - 15.30 - Andre religioner, herunder Islam
 
 
Michael Hjardgaard
Religionsfagets berettigelse og religionernes positioner i undervisningen
Kendskab til og viden om islams opståen, de seks trosartikler og de fem søjler
Kendskab til og viden om centrale buddhistiske begreber og fortællinger
metoder, besøg, genstande og hukommelsesknaget til undervisningen i andre religioner
 
 

Forberedelse

Hvis du har et undervisningsforløb, som omhandler andre religioner eller hvor andre religioner er inddraget, som du har haft succes med, så medbring det gerne. Overvej, hvorfor dette forløb fungerer godt i din klasse. (såfremt at du har et)
 

Læs/se:

Der kan godt vælges ud i, hvad der skal læses. Her vil vi foreslå, at man vælger litteratur/tekster af forskellige forfattere, da de hver især har forskellige udgangspunkter og vinkler på indholdet. Der er ved hver tekst kort skrevet, hvilken baggrund forfatteren skriver på.
 
I kan vælge 1 eller 2 tekster ud og læse, og så ligger de andre her, hvis I ønsker at dykke mere ned i Islam og få andre vinkler på.
 
Bggrundslitteratur om islam
Islam, Bestand og bevægelse, Jens Peter Olesen, lektor ved UCN Ålborg
Islam, Den lodrette beståen, Jens Peter Olesen, lektor ved UCN Ålborg
 
Gud i Islam, Guds enhed, K. Amstrong, forhenværende katolsk nonne, oxford uddannelse i litteratur, undervist bl.a. på en rabbiner skole, forfatter og freelance monoteist.
 
Islam, Religion og kultur, Jørgen Bæk Simonsen, Religionshistoriker, lektor ved tværkulturelle og regionale studier. .
 
Islam - Tro og livsforståelse af A Tønnsen. Elevbog, som står på mange skoler. Vi har den ikke indscannet, men medtager den til undervisningen.
 
Kendskab til islams opståen, de seks trosartikler og de fem søjler kan også opnås ved læsning på Aminah Tønnsens hejmmeside. Aminah Tønnsen er uddannet korrespondent, er vestlig konvertit. Forfatter til flere bøger om Islam og har oprettet en hjemmeside om Islam. Er ofte brugt som repræsentant for en vestlig forståelse af Islam.
 
Islam, Verner Tranholm Mikkelsen, Teolog/præst udsendt til yemen i mange år.
 
Bibelen og Koranen. Ligheder og forskelle, Merete Engel, lærer, lærerbogsforfatter. (Dette er en hel bog, så den bliver ikke indscannet, men jeg medtager den, så kan I se, om noget af det vækker interesse)
 
 
Baggrundslitteratur til Buddhisme
 
Buddhisme, Religion og kultur, Esben Andreasen, Tidl. studielektor ved Roskilde katedralskole, lærebogsforfatter m. speciale i Buddhisme.
 
Budhisme, Svend Guttormsen. Elevbog, som mange skoler har stående. Vi har den ikke indscannet, men medbringer den til undervisningen.
 
Forklarende videoer til buddhisme
Livshjule
Karma fra BBc
This is karma
 
Debatartikler til inspiration (Kan læses - de er korte:-))
Religionslæreren, Islam - en del af dansk kultur
Islam i undervisningen
Muhammedtegninger på skoleskemaer, JP
Burkaforbud, dr.dk
Islamkritik i skolen, Jp
Jeg elsker det her land, WA
 
 
 
 
 
 
 
Baggrundslitteratur til Islam
 
 
 
 
  
Islam- tro og livsforståelse af A. Tønnsen - det er en elevbog, som mange skoler har stående. Vi har den ikke som indscannet.
 
Hjemmeside om Islam af A. Tønnsen - læs fx. følgende sider:
 
Baggrundslitteratur til Buddhisme
 
 
Budhisme - Troens verden - står som elevbog på mange skoler. Vi har den ikke som indscannet. 
 
Forklarende videoer til Budihstiske begreber
 
Debatartikler mm. 
 
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune