Opkva. kursus 18/19 / 6. november 2018

6. november 2018

Dagens program

Mørke sognegård, Kirkevej 30a, 8544 Mørke
 8.30 - 12.00
 
IT og kristendomskundskabsfaget
 
Laura Moeberg
- IT
- IT og kristendomskundskabsfaget
- Kulturteknikker
 
Vi arbejder videre med begrebet didaktik 2.0.
Undervisningen vil sætte fokus på de udfordringer, som skolen står overfor i netværk- og videnssamfundet. Vi skal arbejde med temaer som de fire elevpositioner, web 2.0 og didaktisk design.
Vi skal diskutere, om der er et didaktisk paradigmeskifte på vej i skolen indenfor det mediepædagogiske felt, og hvordan det i så fald vil påvirke kristendomskundskabsfaget.
Endelig skal vi se på, hvordan web 2.0 medier kan og skal anvendes i den daglige undervisningsprkaksis i kristendomsfaget.

Forberedelse

Læs:
Artikel - "Elever bliver ikke klogere af digital undervisning"
EMU-tekst - "De fire elevpositioner" kap. 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
Fagtekst - "Didaktisk design", fra Didaktiske design og digitale læreprocesser af                            Birgitte Holm Sørensen og Karin Levinsen
Fagtekst- "Didaktik 2.0" fra Didaktik 2.0 redigeret af Karsten Gynther
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune