Kurser / Afternoon tea med Grundtvig mellemtrin

Afternoon tea med Grundtvig mellemtrin

NFS Grundtvigs tanker har haft stor betydning for den danske skoleverden. Vi markerer 150 års virkningshistorie med NFS Grundtvigs liv og tanker. Det gør vi med en Afternoon-tea eftermiddag i selskab med Grundtvig.
Vi gennemgår dette års nye Grundtvigforløb, som retter sig til hvert sit trin, og så samles vi til et kort, veloplagt foredrag ved grundtvigforsker, Thorstein Balle om Grundtvig og den danske folkeskole i dag.

Afskaf skolen!
– så direkte udtrykte Grundtvig sig i folketinget i 1855. Ikke desto mindre fik hans forestillinger om en god skole, en god undervisning og en god lærer stor og afgørende betydning for den pædagogiske tænkning i Danmark. I foredraget vil Thorstein Balle præsenterer Grundtvigs pædagogiske tanker og relaterer det til en skolevirksomhed i en moderne skole i dag

Program
Mellemtrin

14.00 Gennemgang af projekterne

På rejse med Grundtvig
Det folkelige er det, som binder os sam-
men trods vores forskelligheder – N.F.S. Grundtvig
Eleverne undersøger Grundtvigs indvirk-
ning på de tre vigtige samfundsinstituti-
oner Folkeskolen, Folkekirken og Folkestyret gennem genstandskuffert, tegneserie og dialogkort.

14.45: Aftnernoon tea

15.00: Foredrag v. Thorstein Balle
           Afskaf Skolen!

16.00: Tak for i dag
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune