Kurser / Afternoon tea med Grundtvig udskoling

Afternoon tea med Grundtvig udskoling

NFS Grundtvigs tanker har haft stor betydning for den danske skoleverden. Vi markerer 150 års virkningshistorie med NFS Grundtvigs liv og tanker. Det gør vi med en Afternoon-tea eftermiddag i selskab med Grundtvig.
Vi gennemgår dette års nye Grundtvigforløb, som retter sig til hvert sit trin, og så samles vi til et kort, veloplagt foredrag ved grundtvigforsker, Thorstein Balle om Grundtvig og den danske folkeskole i dag.

Afskaf skolen!
– så direkte udtrykte Grundtvig sig i folketinget i 1855. Ikke desto mindre fik hans forestillinger om en god skole, en god undervisning og en god lærer stor og afgørende betydning for den pædagogiske tænkning i Danmark. I foredraget vil Thorstein Balle præsenterer Grundtvigs pædagogiske tanker og relaterer det til en skolevirksomhed i en moderne skole i dag

Program
Udskolingen
 
14.45 Afternoon Tea

15.00 Foredrag – Afskaf Skolen!
Ved Thorstein Balle

16.15 Gennemgang af Grundtvigprojekt

Hvor er opladeren?
Et projekt om Grundtvig og ånd
Eleverne skal i dette projekt forsøge at indkredse det
luftige begreb ”Ånd”. Det gør de ved at arbejde med
Grundtvigs to beskrivelser af ånd:
1) Ånd som forbindelse
2) Ånd som kraft. Undervejs skal eleverne reflektere
over, hvad de selv har forbindelse til, og hvad der kan
lade dem op.

16.45 Tak for i dag
 
 
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune