Projekter / Mellemtrin / Ansgar og kristendom

Hvad tror du? Ansgar og kristendommens indførelse i DK

Målgruppe: 4.-6.klasse
Fag: Kristendomskundskab, historie, dansk
Målsætning:
 • at eleverne erhverver sig kendskab til Ansgar og hans historie som central historisk og kirkehistorisk figur
 • at eleverne opnår en grundlæggende historisk viden om kristendommens indførelse i Danmark, herunder samspillet mellem landet og det øvrige Europa og mellem kongemagt og kirke
 • at eleverne bliver bevidste om det historiske kildemateriales karakter
 • at eleverne opnår forståelse af den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for et samfunds og en kulturs værdisæt, herunder de brydninger, som udløses af, at en tro møder en anden tro
 • at eleverne erhverver sig en grundlæggende viden om betydningerne af begrebet tro
Forløb:
1. Fra Ansgar til Harald Blåtand
Historisk overblik over perioden 700-1000.
Eleverne arbejder på en IT-platform med korte Danmarks- og kirkehistorietekster, samt billeder - og klassen etablerer en tidslinje over perioden.
 
2. Fire spørgsmål om tro
 • Eleverne arbejder med en række centrale, religionsfaglige spørgsmål, der sætter fokus på begrebet tro:
 • Hvordan får man sin tro?
 • Kan man tillade sig at lave om på andres tro?
 • Blev Danmark så et kristent land?
 • Hvordan ser det ud om 30 år?
Arbejdet foregår ved analyse af biografisk fortælling om Ansgar, tekster og billeder, samt praktiske øvelser individuelt og i grupper.
Der er lagt vægt på Cooperative Learning metoder og indlagt evalueringsplatforme.
 
3. En særlig dag i 800-tallet om asatro og kristendom.
Dramaværksted om værdiskiftet ved Danmarks kristning.
Forløbet afrundes med et dramapædagogisk forløb, der samler tråde op fra det historiske forløb og lader eleverne leve sig ind i nogle af de dilemmaer, der har udspillet sig, da kristendommen afløste asatroen.
 
Materialer:
 • lærerhæfte (40 sider) med undervisningsvejledning og baggrundsstof
 • bilagshæfte (18 sider) med kopiark til læreren
 • hæfte (12 sider) med drejebog til dramapædagogisk værksted
 
Bestilling
Projekterne er udarbejdet eller tilbudt i SkoleKirke Syddjurs regi.
Du kan rekvirere materialerne ved at kontakte Skolekirke.
Det er gratis for skolerne i Syddjurs at bestille undervisningsmaterialerne.

Skoler uden for området er velkommen til at købe materialerne.
Dette kan ske ved henvendelse til SkoleKirke Syddjurs,
tlf. 2035 2595.
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune