Projekter / Indskoling / En verden af broer

En verden af broer

Målgruppe: 0.-3.klasse
Fag: Kristendomskundskab, natur og teknik, dansk, idræt
Målsætning:
  • at eleverne opnår viden og erfaring med broerne i landskabet, deres betydning og konstruktion
  • at eleverne opnår forståelse for broen som symbol, særligt symbolets relationelle betydning mellem mennesker
  • at eleverne opnår viden og forståelse af broen som et centralt, kristent symbol
Forløb:
  1. Landskabets broer
  2. Livets broer
  3. Fællesskabets broer
  4. Kristendommens broer
Brosang
Projektet indeholder en nyskrevet sang, som i 4 vers slår temaet i hvert af de fire moduler an.
 
Samtalebillede
Projektets logobillede fungerer som samtalebillede i undervisningsforløbet.
Det lægger op til elevernes refleksioner over de symbolske lag i "brosituationen" - livets broer og overgange.
 
Brojagt ved den lokale kirke
Først går eleverne på jagt efter broer og buer på kirkegården, på kirkebygningen, inde i kirken.
De tegner, noterer og tager billeder - til efterbearbejdelse på klassen.
Dernæst er der fællesafslutning i kirken.
I billeder og sang og fortælling præsenteres kristendommens fortælling om, at der altid er en bro, også dér hvor mennesker ikke kan se, at der kan være en bro.
 
Børnebibel
Projektet rummer 11 illustrerede bibelfortællinger, der profilerer brotemaet. Illustrator: Christina Ebbesen.
 
Materialer:
  • lærerhæfte (46 sider) med undervisningsvejledning og baggrundsstof
  • bilagshæfte (11 sider) med kopiark til læreren
 
Bestilling
Projekterne er udarbejdet eller tilbudt i SkoleKirke Syddjurs regi.
Du kan rekvirere materialerne ved at kontakte Skolekirke.
Det er gratis for skolerne i Syddjurs at bestille undervisningsmaterialerne.

Skoler uden for området er velkommen til at købe materialerne.
Dette kan ske ved henvendelse til SkoleKirke Syddjurs,
tlf. 2035 2595.
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune