Projekter / Indskoling / Hvad er klokken?

Hvad er klokken?

Målgruppe: 1.-3. klasse og børnehaveklasse
Fag: Kristendomskundskab, eventuelt udbygget med dansk, musik, billedkunst og natur/teknik
Målsætning:
 • at give eleverne mulighed for at gøre sig en række erfaringer med kirkeklokken
  - den konkrete klokke og dens lyd
  - det billedskabende symbol, som klokken er i vores kultur og sprog
 • at skabe en elementær viden hos eleverne omkring kristendommens indførelse i Danmark
  - kirkebygningen
  - de centrale højtider og livsmilepæle i en kristen kulturforståelse
Forløb
Undervisningsprojektet består af:
1 Kirkeklokken tæt på
Klasserne besøger den lokale kirke, og eleverne oplever klokken på nært hold.
De ser klokken, hører den, rører ved den og eksperimenterer med den lyd, den giver.
 
2. Undervisningsforløb på skolen
Der arbejdes med kirkeklokken og alle mulige andre klokker i et forløb spundet op over 4 temaer/spørgsmål:
 • Klokken som lyd. Hvorfor siger klokken sådan?
 • Klokken i tårnet. Hvorfor sidder klokken i et tårn/en klokkestabel?
 • Klokken som historie - og historier om klokken. Hvorfor er der klokker i Danmark?
 • Klokken som religiøst symbol. Hvad skal vi med kirkeklokken?
 • En nyskrevet klokkesang anslår de enkelte temaer og indgår i forløbet.
Temauge
 • Forløbet kan udvides til en temauge for hele indskolingen med
 • fælles morgensamling med klokkeringning, sang og fortælling
 • tema-arbejde i klasserne
 • værkstedsarbejde med musiske og kreative vinkler
Materialer
Lærerhæfte med undervisningsideer og fagligt baggrundsstof
Musik CD med indspilninger af projektets klokkesang
 
Bestilling
Projekterne er udarbejdet eller tilbudt i SkoleKirke Syddjurs regi.
Du kan rekvirere materialerne ved at kontakte Skolekirke.
Det er gratis for skolerne i Syddjurs at bestille undervisningsmaterialerne.

Skoler uden for området er velkommen til at købe materialerne.
Dette kan ske ved henvendelse til SkoleKirke Syddjurs,
tlf. 2035 2595.
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune