Projekter / Udskoling / Hvad stiller vi op med døden?

Hvad stiller vi op med døden?

Målgruppe: 8.-10.klasse
Fag: Biologi og kristendomskundskab
Målsætning:
 • at eleverne opnår en faktuel viden om det emne, som døden er
 • at eleverne lærer det naturvidenskabelige og det religiøse sprog at kende
 • at eleverne forholder sig til den grundlæggende tro-viden-problematik, som profilerer sig med døden
 • at eleverne får mulighed for at gøre sig nogle afgørende - også personlige - overvejelser over, hvordan de vil forstå og leve deres liv
Forløb:
1. Grundforløb i klassen
Der arbejdes i et tværfagligt temaforløb over nogle uger eller i et egentligt projektforløb med to vinkler på døden: den biologiske og den religiøse.
Emner, som behandles:
 • Grundlæggende betingelser for biologisk liv, celler og levende organismers opbygning og funktion.
 • Hvornår starter døden?
 • Hvad sker der? Døden som biologisk proces.
 • Døden er mere end biologi
 • Hvorfor aktualiseres religionen omkring døden?
 • Den kristne religion og døden
 • Udblik til andre religioners/nyreligiøsitets forhold til døden, samt folkereligiøsiteten
 • Religiøse og ikke-religiøse synspunkter på døden
 • Tro og viden - problematikken.
2. Fem fordybelsesvinkler
Undervisningsforløbet udvides eventuelt og tilføres fordybelse og kreativitet gennem en række yderligere vinkler:
 1. Film
 2. Musik
 3. Billede
 4. Litteratur
 5. Etiske dilemmaer
3. Oplevelsesdag ved den lokale kirke og kirkegård
Der kan laves aftale med den lokale kirke om en formiddag, hvor eleverne oplever undervisningsemnet i mødet med en række mennesker, der på forskellig vis har døden inde på livet enten via deres arbejde eller i deres personlige liv.
Formiddagen indledes med et feltarbejde på kirkegården, som eleverne opdager som
 • et (lokal)historisk sted
 • et kulturhistorisk sted
 • et livsfortællingernes sted
Derefter følger en rundtur til tre ”besøgsrum”, hvor eleverne møder
 • præsten - om præstens arbejde i forbindelse med død og begravelse - om kristendommens håb over for døden
 • sygeplejersken/lægen - om deres arbejdsmæssige, professionelle tilgang til og personlige holdning til døden
 • et menneske fra lokalområdet med hans/hendes personlige historie i relation til døden.
Materialer:
 • elevhæfte (24 sider) med faktastof, centrale tekster/fortællinger og billeder til analyse
 • lærerhæfte (36 sider) med konkret idéoplæg og undervisningsvejledning til forløbet
 • idé- og ressource bank med 5 netbaserede fordybelsesvinkler
 
Bestilling
Projekterne er udarbejdet eller tilbudt i SkoleKirke Syddjurs regi.
Du kan rekvirere materialerne ved at kontakte Skolekirke.
Det er gratis for skolerne i Syddjurs at bestille undervisningsmaterialerne.

Skoler uden for området er velkommen til at købe materialerne.
Dette kan ske ved henvendelse til SkoleKirke Syddjurs,
tlf. 2035 2595.
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune