Projekter / Udskoling / Indsats - ansvar

Indsats for udsatte - ansvar for andre

Målgruppe: 8.-10.klasse
Fag: Kristendomskundskab, samfundsfag/historie, dansk
Målsætning:
  • at eleverne opnår viden om den konkrete sociale problematik omkring de udsatte i samfundet
  • at eleverne kortlægger offentlige og frivilligt-kirkelige sociale tiltag over for den gruppe og vurderer deres begrundelser
  • at eleverne opnår indsigt i forskellige grundsyn, filosofiske (politiske) og religiøse, på de fundamentale mellemmenneskelige relationer og reflekterer over konsekvenser for fællesskabet og samfundet med henblik på personlig stillingtagen
  • at eleverne øver sig i at arbejde med interview og fortælling og formidling af synspunkter
Forløb:
1. Grundforløb i klassen
Eleverne arbejder med et modul om fattigdomsproblemet i dagens Danmark og den sociale problematik, som de udsatte udgør
  • det danske samfunds udvikling frem mod velfærdssamfundet 2011
  • det offentliges/velfærdsstatens forpligtelse og tiltag over for de udsatte
  • det frivillige kirkelige-sociale arbejde
Derefter arbejdes med menneskesyn og samfundets værdisæt i historisk og nutidigt perspektiv.
Endelig følger en selvvirksomhedsfase, hvor eleverne deles i to grupper: den kommunale forvaltnings bistandskontor og den lokale kirkes menighedsråd.
De udtænker hver for sig handleplaner i forhold til de fattige og udsatte i samfundet og aflægger undervejs besøg hos kommunen og den lokale kirke.
 
2. Lokalt feltarbejde
Projektet lægger op til, at klasserne går et skridt videre i et feltarbejde i skolens nærsamfund; læring kobles på praksis, og eleverne gør selv en indsats for de udsatte ved fx indsamling af tøj/legetøj/lysestumper, modeshow eller café-arrangementer.
 
3. Mediemodul og konkurrence
Eleverne producerer enten en lommefilm eller en mediereklame med et slogan, der retter sig mod unge og lægger op til ”indsats for udsatte”.
Klasserne dyster om at vinde en donation på 5.000 kr. til arbejde blandt de socialt udsatte.
 
Materialer:
  • lærerhæfte (40 sider) med undervisningsvejledning og baggrundsstof
  • bilagshæfte (12 sider) med elevtekster
  • hæfte (10 sider) med to prøveoplæg til folkeskolens afgangsprøve i kristendomskundskab
 
Bestilling
Projekterne er udarbejdet eller tilbudt i SkoleKirke Syddjurs regi.
Du kan rekvirere materialerne ved at kontakte Skolekirke.
Det er gratis for skolerne i Syddjurs at bestille undervisningsmaterialerne.

Skoler uden for området er velkommen til at købe materialerne.
Dette kan ske ved henvendelse til SkoleKirke Syddjurs,
tlf. 2035 2595.
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune