Projekter / Mellemtrin / Re:formation

Re:formation

- teser, tro og tvivl

Re: formation med tegnefilm og salmerap
 
I efteråret 2017 blev dette landsprojekt udbudt i anledning af jubilæumsåret for reformationen. 
 
Det ligger lige til højrebenet, når de Folkekirkelige Skoletjenester i 2017 udbyder et stort landsdækkende undervisningsprojekt med udgangspunkt i reformationsjubilæet. Mange steder i ind- og udlæand vil der i forvejen blive sat fokus på reformationen, Martin Luther og på 500-året for reformatorens berømte teseopslag på kirkedøren i Wittenberg. Samtidig er reformationen kernestof i folkeskolen i såvel historie som i kristendomskundskab. 
 
Projektet gennemføres ideelt som et tværfagligt projekt over 14 lektioner - og netop i fagene kristendomskundskab og historie - samt dansk. Der er vægtet faglige mål fra alle tre fag. 
 
Tegnefilm og fem faglige faser
Projektet tilrettelægges gennem fem faser - fem faglige temaer - der introducerer både reformationens forudsætninger, indhold og konsekvenser for eleverne. Disse er: Verden i 1500-tallet, Martin Luther og bibelen, Bogtrykkerkunsten, Reformationen i Danmark samt Fællessang. Hvert tema bliver indledningsvist præsenteret for eleverne gennem en lille tegnefilm af ca. 2 minutters varighed. Herefter arbejder eleverne med refleksionsspørgsmål til den lille film og efterfølgende med det konkrete tema i elevbogen "Re:minder", der er elevens egen opslags- og arbejdsbog. 
De fem tegnefilm er udviklet i samarbejd med firmaet Tinyfilm, der bl.a. producerer film for DR. 
 
Kirkebesøg
Projektets to første temaer er Verden i 1500 - tallet og Luther og Bibelen. Arbejdet med disse to temaer munder ud i et kirkebesøg centreret om det såkaldte fortællespil, der er en enkel form for teater. Manus til fortællespillet er udviklet af skuespiller Jesper la Cour Andersen, Det fortællende teater. Indholdet er nedslag i Martin Luthers liv fra fødsel til bortførelse til borgen Wartburg. 
 
Per Vers skriver Lutherrap
Da den danske fællessangstradition er en direkte konsekvens af reformationen, var dette tema oplagt til projektet. Derfor har skoletjenesterne indgået et samarbejde med den kendte rapper Per Vers, der med udgangspunkt i Luthers tekster, har udarejdet en rap, der sætter Luthers tanker om fællessang i et nutidigt perspektiv. Eleverne skal både arbejd med(og synge) en Luther salme, samt den rap Per Vers skriver og indspiller. 
 
Fagområde: Kristendomskundskab, historie, dansk
Klassetrin: Mellemtrinnet
Lektioner: 14 + kirkebesøg
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune