Projekter / Landsprojekter

Landsprojekter

Tro og Tolerance - Paulusprojekt
4.- 6. klasse
Projektet er lagt an som et tværfagligt samarbejde mellem fagene kristendomskundskab, dansk og historie.
Projektet tager afsæt i 3D online-computerspillet A Man with a Mission, og herfra arbejder eleverne videre dels med Paulus og hans historiske tid, dels med nutidige problemstillinger.
 
 
På kant med Kierkegaard
7.- 10. klasse
Omdrejningspunktet for dette projekt er refleksion over grundlæggende tilværelsesspøgsmål ud fra fem centrale eksistentielle begreber i Søren Kierkegaards tænkning og sætte dem i relation til det nutidige liv.
Der arbejdes med begreberne: Skyld, frihed, angst, tro og kærlighed.
 
 
Lydspor
0.-3.klasse
Eleverne udforsker, hvordan orgelmusik kan udtrykke føleleser og stemninger. Indgangen til arbejdet er et besøg i den lokale kirke, hvor eleverne hører orgelet. Hjemme arbejder eleverne med at sætte lydspor til bibelske fortællinger i den interaktive lydmaskine. Projektet fik 2. pladsen i undervisnigsministeriets Undervisningsmiddelpris 2016
 
Lydspor for mellemtrinnet
3.-6. klasse
På IT- platformen "Lydmaskinen" skal eleverne lave lydspor til en bibelsk fortælling og kan ad den vej erfare, at musik er et sprog, der kan udtrykke stemninger og følelser på en anden måde end det talte sprog. En videreudvikling på Lydspor for indskolingen. 
 
 
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune