Projekter / Indskoling / Matematik i den lokale kirke

Matematik i den lokale kirke

Kirkebygning og undersøgende matematik er udgangspunkt for dette forløb, der fordrer et samarbejde mellem kristendoms- og matematikfaget.
 
Det er hensigtsmæssigt, at hvert fag forbereder eleverne med den fagfaglige viden, som de skal omsætte og anvende ved besøgene i den lokale kirke. 
 
Rækkefølgen for fag og indhold i forberedelsesfasen gives der forslag til i materialet. 
 
Kirkebesøget
Omdrejningspunktet for forløbet er et besøg i den lokale kirke og kirkegård. Besøget i kirken kan vare fra ét modul til flere alt efter skolens/klassens muligheder. 
På Kirkegården behøver man ikke bruge lige så lang tid, som i selve kirkerummet, men det vil være en god idé at råde over lidt mere end én lektion. 
 
Inden besøget i kirken og på kirkegården skal eleverne have en grundlæggende viden om, hvordan en kirke er opbygget, og hvilke funktiuoner og ritualer der udføres forskellige steder i den. Desuden skal de vide, hvad et kvadrat, et rektangel, en firkant, en trekant og en cirkel er. Det er også godt, hvis eleverne kan finde ud af at bruge et optællingsskema, samt har en idé om, hvordan man laver en lille hyppighedstabel.
 
Besøget/besøgene i kirken kan med fordel være i samarbejde med de to fag, så eleverne oplever mulighederne og relevansen af de fagfaglige tilgange i et tværfagligt samarbejde. 
Materialet giver ide til, hvordan et sådan forløb kan bygges op lektion for lektion. 
 
Fagområde: Kristendomskundskab, matematik
Lektioner: 8 +
Klassetrin: Indskoling
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune