Projekter / Udskoling / Ordapoteket

Ordapoteket

Ordapoteket

I 2011 udgav digteren Morten Søndergård sit værk "ordapoteket", hvor han kombinerede det danske sprogs 10 ordklasser med beskrivelser af medicin, man køber på apoteket. 
 
Med inspiration fra morten Søndergaard genbruger vi i dette projekt ideen om apoteket, som her bruges på den liste over teologiske begereber, som eleverne ifølge Fælles Mål skal bruges for at udtrykke sig om, hvad kristendom er. 
 
Det er altså hensigten med projektet, at eleverne ud fra et eller flere af begreberne bliver i stand til at udtrykke en eller flere sider ved kristendommen, og hvad kristendommen er. 
 
I forløbet kommer eleverne til dels at arbejde med den danskfaglige metode "Poetisk leg med sproget", og dels den religionsfaglige tilgang "Filosofi med børn".
 
Ud over nærværende undervisningsoplæg er der til inspriation for såvel lærere og præster udarbejdet en lille "ordbog"; Den smalle kat, med henholdsvis et litterært og teologisk opslag om hvert af de 16 begreber. Det litterære opslag er skrevet af digter og litteraturanmelder Lars Bukdahl med henblik på at åbne begreberne op og lade eleverne smage på ordene og de forskellige betydninger af disse. Det teologske opslag er skrevet med henblik på at lade eleverne arbejde med den mere specifikt kristendomsfaglig betydning.
 
Fagområde: Kristendomskundskab
Klassetrin: 6. - 9. kl.
Lektioner: 8+
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune