Projekter / Landsprojekter / På kant med Kierkegaard

På kant med Kierkegaard

I 2013 markeredes 200-året for Danmarks mest betydelige filosof, Søren Kierkegaard, på forskellig vis.
Som led i denne markering har Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester
udarbejdet et undervisningstilbud til grundskolens overbygningselever i 7.-10. kl.
 
Forløbet er tænkt til afvikling i fagene dansk og religion.
Ønsker man at arbejde med hele materialet må man påregne at skulle bruge 20-25 lektioner, svarende til ca. 3 ugers undervisning i to fag.
Læreroplægget rummer en gennemgang af projektet med baggrundsstof og konkrete anvisninger på brug af materialet.
 
Projektets formål
Det overordnede mål med dette projekt er, at få eleverne til at reflektere over grundlæggende tilværelsesspøgsmål ud fra fem centrale eksistentielle begreber i Søren Kierkegaards tænkning og sætte dem i relation til deres eget nutidige liv.
Der arbejdes med begreberne: Skyld, frihed, angst, tro og kærlighed.
 
Delmål
  • Eleverne skal tilegne sig et grundlæggende kendskab til Søren Kierkegaard og hans forfatterskab
  • Eleverne skal bl.a. gennem kunstneriske ind- og udtryk opnå en begyndende forståelse af centrale pointer i Kierkegaards tænkning samt udbygge deres færdigheder i at tænke filosofisk i relation til deres eget liv
  • Eleverne får en elementær introduktion til eksistentialismen
  • Eleverne får indsigt i relationen mellem de eksistentielle emner og kirkens ritualer og liturgi (fx. dåben, nadveren og begravelsen)
Materialer
Lærervejledning
Elevopgaver
Hjemmeside
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune