Projekter / Mellemtrin / Sæt salmer i centrum

Sæt salmer i centrum

”Sæt salmer i centrum” er en opfordring til folkeskolens lærere.
Det er samtidig et grydeklart undervisningsoplæg til kristendomskundskab, dansk, historie, musik og billedkunst på 4.-6.klassetrin.
Materialet er en saltvandsindsprøjtning til at opfylde ”Fælles Mål” omkring det at samtale om og synge salmer og en invitation til et godt fælles sangarrangement på ”Spil Dansk dagen”.
 
Forløbet lægger op til:
 • Der arbejdes med salmer som udtryksform, kulturelement og religiøs/kristen poesi.
 • Salmegenrens grundelementer.
 • Dansk salmetradition som levende bevægelse fra reformationen til i dag.
 • Almenmenneskelige grundvilkår og grunderfaringer, som kommer til udtryk i salmerne.
 • Fællessang i den lokale kirke.
  Klasserne kan tage i kirken for at synge og indlære salmerne sammen med præster og organister.
 • Selvvirksomhed: Der lægges op til skriveværksted, musikværksted, billedværksted - med manual og redskaber til at skabe elevsalmer anno 2014
Materialer
 • ”Salmer i centrum. 25 salmer i undervisningen”.
 • Grundbog til eleverne, som de deltagende klasser får i klassesæt.
 • ”Sæt salmer i centrum”.
 • Lærerhæfte med undervisningsvejledning og baggrundsstof.
 • Grydeklart oplæg med konkrete forslag til forløbet.
  Kortfattet baggrundsstof til læreren står i sandfarvede bokse.
For yderligere baggrundsstof henvises til litteraturlisten bagerst i lærerhæftet.
Materialerne findes i Skole-kirke-samarbejdets udlånssamling i Egegård i Rønde.
 
Bestilling
Projekterne er udarbejdet eller tilbudt i SkoleKirke Syddjurs regi.
Du kan rekvirere materialerne ved at kontakte Skolekirke.
Det er gratis for skolerne i Syddjurs at bestille undervisningsmaterialerne.

Skoler uden for området er velkommen til at købe materialerne.
Dette kan ske ved henvendelse til SkoleKirke Syddjurs,
tlf. 2035 2595.
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune