Projekter / Udskoling / Tid til tanke

Tid til tanke

Multimodale artikler til faglige tænkepauser

Universet
fortællingen om kampen og den senere fredsslutning og arbejdsdeling mellem religion og naturvidenskaben. De skiftende teorier om universets opbygning op gennem histoiren - fra den bibelske "osteklokkemodel" til naturvidenskabelige teorier. jArtiklen tydeliggør, hvordan både religion og naturvidenskab løbende udvikler sig. Og må tilpasse sig nye erkendelser. 
 
 
Hvad er tro?
Artiklen undersøger de forskellige apspekter ved fænomenet tro. Både den daglige tro på vore medmennesker og omgivelser, der gør livet muligt - og den religiøse tro. Der skelnes herefter mellem forskellige former for religiøs tro. Begrebet fundamentalisme forklares og nuanceres. Artiklen lægger i høj grad op til, at eleverne selv reflekterer og spiller ind med holdninger og forklaringer. 
 
Fagområde: Kristendomskundskab
Klassetrin: Udskolingen
Lektioner: 2-3 pr. artikel
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune