Projekter / Udskoling / Tid til tanke

Tid til tanke - Krist.

En aktiv filosofisk undersøgelse i udskolingen

Tid til tanke er en netbaseret artikelbase med præsentation af forskellige kristendomsfaglige temaer. Hver artikel er sammensat af forskellige modaliteter, fx tekst, illustrationer, videoer, faktabokse og arbejdsspørgsmål. Artikelbasen udbygges løbende og indeholder pt. følgende syv artikler:

- Universet
- Tro
- Kærlighed
- Håb
- Humor
- Fjendskab
- Lykke

I hver artikel præsenteres forskellige vinkler og perspektiver på temaet, som efterfølgende bringes i spil, når eleverne mere filosofisk skal undersøge temaet.

Tid til tanke lægger op til at arbejde filosofisk, hvilket betyder, at det er elevernes egne tanker, som er centrum. Hvad betyder håb for vores liv? Er fjendskab uundgåeligt – eller måske snarere nødvendigt? Bestemmer vi selv, om vi vil være lykkelige?

Til hver artikel følger en metodisk vejledning, som beskriver, hvordan man gennem filosofiske øvelser og samtaler kan arbejde med artiklen og temaet. Herved bringes forskellige perspektiver og forståelser frem, og eleverne opdager at temaerne ofte optræder i deres eget liv, at de er meget komplekse, og at forskellige mennesker gør sig forskellige tanker.
 
Projektet indeholder
Hjemmeside med multimodale tekster til eleverne
Lærervejledning
Opgivelser 

Fagområde: Kristendomskundskab
Klassetrin: Udskoling 7. - 9. klasse
Lektioner: Ca 3. lektioner pr. tema
Projektperiode: Hele året
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune