3 på stribe - udskolingen

Lærerkursus torsdag d. 5. august fra 12.30 - 16.30 i Rønde

Projekterne: Ham der Jesus, Med Kirkegaard på SoMe og
Knust præsenteres og gennemgås. Der vil være mulighed
for at se andre udskolingsprojekter til udskolingen

Kursustilmelding
 
 

Monstre og æstetisk læring

Lærerkursus for indskolingen 13. september fra 14.00 - 17.00 i Rønde

Landsnetværkets store projekt Monstre på spil bliver
præsenteret. Æstetisk læring i projektet Monstre på spil ved
skuespiller og cand. pæd. Susanne B. Storm. Projekterne
På Jagt i Det Gamle Testamente og Formet af ler vil
også blive gennemgået.
Kursustilmelding
 
 

Den lille prins

En filosofisk undesøgelse af det gode liv for indskolingen

Venner, kærlighed, ejendom.
Hvad skal der til for at have et godt liv?
Med udgangspunkt i passager fra Den lille prins,
filosoferer eleverne i en fælles samtale med aktive
øvelser,


Projektbeskrivelse
 
 

Ternet ninja

En filosofisk samtale om gode handlinger for mellemtrinnet

"Jeg hjælper dig - du hjælper mig!"
Anders Mattesens Ternet Ninja, danner med udvalgte
passager fra bogen og filmen som helhed udgangspunkt
for dette forløb.

"Hvis du ikke tilmelder dig først -så er der bare andre, der gør det :-)"

Projektbeskrivelse
 
 

Ham der Jesus

Med podwalk, podcast og profilBento

Et forløb om Jesusfiguren på 6. lektioner
til udskolingen.
Et projekt, der kommer omkring alle 4 komp. områder

#MandenMedDeMangeAnsigter

Projektbeskrivelse
 
 

Formet af ler

Projekt til indskolingen om skabelsesmyter

Eleverne møder de to skabelsesmyter i
kristendommen og to andre skabelsesmyter.
Fælles for dem alle er leret. Derfor arbejder de
videre med leret både i myterne og i virkeligheden.

Projektbeskrivelse
 
 

Sværdets kraft

Kærlighed, kristendom og korsriddertiden

Få klassesæt af ny graphic novel af Jan Kjær
og kom med til Jerusalem i korsriddertiden i
dette nye projekt til mellemtrinnet.
Køres kun i år


Projektbeskrivelse
 
 

Jesus og juleevangelierne

Projekt om juleevangelierne og fortællingernes krydderi

Projektet er lavet til mellemtrinnet og eleverne skal
arbejde undersøgende, analytisk og systematisk med
de to evangelietekster.
Hvad hører til Lukas og hvad hører til Matthæus
- og hvad er tradition og krydderi?
Projektbeskrivelse
 
 

Splejsen og kæmpen

Gratis teater for 0. - og 1. klasse i den lokale kirke
+ undervisningsideer til fortællingen

Enmands bugtaling/rap/musical battle mellem David og Goliat.
Dramatisering af den gamle historie om David og Goliat, hvor den
lille David spilles af bugtalerdukken David, mens skuespiller Jens
Jødal tager sig af alle de øvrige roller.
Projektbeskrivelse

SkoleKirke Syddjurs

  Skole, dannelse og kristendomskundskab
  • Vi ønsker at bidrage til børn og unges dannelse gennem ikke- forkyndende undervisningsforløb med udgangspunkt i Fælles Mål for faget kristendomskundskab og i tværfaglige emner omhandlende etik, filosofi, kultur, historie og religion.
  • Vi ønsker at være samarbejdspartner og en ressource for lærerne i Syddjurs kommune i deres daglige undervisning
Projekter er gratis for skoler (fri-, privat- og folkeskoler) og lærere i hele Syddjurs Kommune.
 
 
 Sværdets kraft: PDF Sværdets kraft
 
Skolekirke Syddjurs
Skolekirke Syddjurs Provsti
Molsvej 8b 8410 Rønde
 
 

Pia: 20352595
Trine: 30602598
CVR:21271748
   Samarbejdspartnere
 
Skolekirke Syddjurs ønsker
at styrke og udbygge det lokale samarbejde mellem skolen og kirken
at anspore til øget samtale og gensidig udnyttelse af de to institutioners ressourcer, såvel arbejds- og idémæssige som økonomiske.
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune