Skolekirke Syddjurs er økonomisk dækket af provstiet og menighedsrådene.
Provsten i provstiet er daglig leder af SkoleKirke og de to medarbejdere referer til hende.
Til sparring for projektmedarbejderne er der nedsat et skolekirkeudvalg bestående af ca. 8 personer;
- 3 præster og ca. 4 menighedsrådsmedlemmer og/eller lærere i Syddjurs.

Om os

SkoleKirkeSyddjurs er den lokale folkekirkelige skoletjeneste i Syddjurs Provsti og Kommune. Skoletjenesten dækker alle folke-, fri- og privatskoler i Syddjurs og er et GRATIS tilbud til alle grundskoler og lærere i kommunen
 
SkoleKirke Syddjurs udarbejder og tilbyder undervisningsforløb, materialer, inspiration til undervisningen i kristendomskundskab og andre fag, lærerkurser og kulturelle tilbud med afsæt i skolens formål, fag og Fælles Mål.
 
Projekter og forløb i SkoleKirkeregi er kundskabsformidlende og målrettet grundskolens elever uanset kulturel eller religiøs baggrund. Sigtet for projekterne er, i øjenhøjde med eleverne, at give mulighed for at arbejde med almenmenneskelige, religiøse og kulturelle temaer og begreber i et både historisk, dannelses- og samfundsmæssigt perspektiv.

Alle forløb og projekter er tilrettelagt af religionspædagogiske fagfolk – lærere, teologer mm., der løbende holder sig opdaterede på fag, didaktik, samfund og teologi.
 
 
 
 
Styrke, inspirere og kvalificere faget
Formålet for skoletjenesten er at være med til at styrke, inspirere og kvalificere kristendomskundskabsfaget, tværfaglige projekter og det lokale samarbejde mellem skole og kirke i Syddjurs.
 
30 års lokal forankring
SkoleKirke Syddjurs er stærkt lokalt forankret, gennem 30 år, men vi arbejder også sammen i nationale og regionale netværk for at tilbyde undervisningsmaterialer og lærerkurser af høj faglig kvalitet.
 
Kører gerne en omvej
Vi vægter kendskab til den enkelte skole, lærer og kirke højt, og vi går (eller kører), gerne en omvej for at finde løsninger, der passer bedst muligt til lige dén skole, klasse eller kirke.
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune