Projekter 23/24 / Udskoling / Rent eller urent
 Billede: Creative commons
Rent eller urent
Om renhed og hellighed i religioner 
 
I det daglige forbindes rent og urent ofte med hygiejne og rutiner som at børste tænder, gå i bad og vaske hænder.
I religioner får rent og urent en anden karakter, der ikke nødvendigvis handler om synligt snavs. Her tales derimod om det, der kaldes kultisk rent eller urent.          Billede: Juan Villalobos
Eleverne skal med udgangspunkt i de to begrebspar rent/urent og helligt/profant arbejde med forskellige fænomener i de fem store verdensreligioner:
  • Hinduisme
  • Buddhisme
  • Jødedom
  • Kristendom
  • Islam
Her arbejdes der overordnet med bl.a. helligdomme, renselsesritualer
og spiseregler. Forløbet rundes af med udblik til aktuelle eksempler på rent og urent i et samfundsperspektiv.
 
Forløbet er fordelt over fem faser
    1. Rent eller urent?
    2. Helligt og profant
    3. Spiseregler
    4. Renselsesritualer
    5. Nutidsperspektiv
 
 
Klassetrin: 8.-10. klasse
Fag :Kristendomskundskab
Lektioner: 5 + evt. kirkebesøg og kulturprodukt

Kompetenceområder
    • Livsfilosofi og etik
    • Bibelske fortællinger
    • Kristendom
    • Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser
                                                                                
Projektet indeholder
    • Lærervejledning
    • Elevhæfte
    • Tilbud om kirkebesøg
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune