Kurser / Kort og godt - udskoling
Det praktiske

Hvornår: Torsdag 4. august 2022 kl. 13.00-16.00
Hvor: Egegård, Birkevej 39, 8410 Rønde
Frokost fra kl. 12.30
Der bliver serveret kaffe, the, sodavand og sødt undervejs.

Kort og godt - udskoling

Nye projekter til din årsplan

Trin for trin gennemgår vi årets nye projekter og afprøver elementer derfra, så du er klædt på til at undervise i dem.
Der vil være mulighed for mere inspiration til årsplanen i et bredt udvalg af SkoleKirkeSyddjurs’ projekter, som vi tager med på dagen.
 
Program

12.30: Frokost
13.00: Gennemgang af projekterne

Jesus og Juleevangelierne
Hvad står hvor? I projektet her bliver eleverne præsenteret for begge juleevangelier. De undersøger forskelle og ligheder vha. synoptisk opstilling og billedkort. Samtidig kommer de omkring Bibelen som kilde, kristen tradition og videredigtning.

Kom frit frem
De seneste års fornyede fokus på at få kvinder skrevet ind i historiebøgerne har sat aftryk på dette skoleårs projekter. Med afsæt i kildekritisk læsning og kontekstforståelse, skal eleverne undersøge, hvilken rolle kvinder har spillet i kristendommens historie og hvilken betydning kristendommen haft for synet på kvinder i den vestlige kulturkreds

(U)tilstrækkelig
Hvad vil det sige at være ung i en tid, hvor godt ikke er godt nok? Projektet tager afsæt i de tanker højskolelærer og teolog Christian Hjortkjær præsenterer i sin bog ”Utilstrækkelig”.
Begreberne forbud, påbud og idealer undersøges - hvordan kommer de til udtryk i samfundet, i kunsten, i litteraturen og i religionerne?

Ungdommen nu til dags!
Hvad er egentlig det gode ungdomsliv? Med afsæt i bogen Til ungdommen undersøges eksistentielle spørgsmål og overvejelser der vedrører overgangen fra barn til voksen. Under overskriften “Hvad er det gode ungdomsliv” gennemgår projektet ud fra både dansk- og kristendomsfaglige tilgange en række perspektiver på emnet - inklusiv elevernes egne.


16.00: Tak for i dag
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune