Projekter 24/25 / Udskoling / Luk døren for helvede!

 

Luk døren for helvede!

Enden på komedien med Dante og Jesper Wung-Sung

Svovlsøer, syndere og Satan. Horn, hove og hugtænder.
Helvede beskrives som et frygteligt sted, hvis pinsler og plager med stor detaljerigdom er gengivet i billedkunsten, i folketroen og i populærkulturen. Mange af disse forestillinger er blevet knyttet til kirken, men nærmest ingen af dem stammer fra Bibelen. De stammer fra værket Den Guddommelige Komedie skrevet af Dante Alighieri i begyndelsen af 1300-tallet. Men hvorfor er det så stadig 700 år senere Dantes version af helvede, der er den dominerende i den folkelige forståelse?

Dante, Jesper Wung-Sung og i dag
Eleverne skal i dette projekt arbejde med Den Guddommelige Komedie som graphic novel, samt den nyskrevne novelle Enden på komedien af Jesper Wung-Sung. Med afsæt i teksterne skal de linde på døren til helvede og undersøge:
• Hvad begreberne lykke og lidelse indeholder, og hvordan de kommer til udtryk i teksterne.
• Hvordan Den Guddommelige Komedie benytter sig af intertekstualitet, deler fællesstof og opbygning med andre religioner og kulturer end den kristne.
• Hvordan Den Guddommelige Komedie har påvirket og stadig påvirker populærkulturelle og folkelige helvedesforestillinger.
• Hvilke forestillinger der er om helvede i folkekirken i dag.

Projektet kan oplagt køres tværfagligt mellem fagene dansk og kristendomskundskab.


 
Projektet indeholder
Lærervejledning
Dantes: Den Guddommelige Komedie som graphic novel,
Nyskrevet novelle af Jesper Wung-Sung,
Tilbud om kirkebesøg

Fag
Kristendomskundskab, dansk

Kompetenceområder
Kristendomskundskab
Bibelske fortællinger
Kristendom
Livsfilosofi og etik
Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser
Dansk
Læsning
Fortolkning
Kommunikation

Klassetrin
7.-9. klasse

Lektioner
8-10

Periode
Fra september 2024


Billeder: Charlotte Hitzner - Gustave Doré
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune