Projekter 24/25 / Mellemtrin / Man kan da ikke gå på vandet
Billede: Tiny film
 
Man kan da ikke gå på vandet!?
Om at læse bibelske tekster med forskellige briller
 
Verden tager sig forskelligt ud, alt efter hvilke briller, man ser den igennem –
og sådan forholder det sig også med tekster.
Vi ser og læser altid verden fra det sted,vi selv står. Vi ser en del, mens noget andet forbliver skjult. I projektet præsenteres dette med brillen som metafor for forskellige synsvinkler.
 
Først arbejder eleverne med metaforer som en måde at forstå verden på – en ”erkendelseskategori”.
Til det arbejde introduceres en mini ‘flyttekasse’, som også indgår i et senere kirkebesøg. 
Brillerne og de forskellige synsvinkler introduceres herefter i en nyproduceret
tegnefilm, hvor drengen Oscar læser den bibelske fortælling om Vandringen på søen med tre forskellige briller. 

Eleverne læser derefter selv tre andre bibelske tekster med projektets forskellige briller og undersøger, om brillerne repræsenterer forskellige pointer i teksterne.            
Billede: Mette Vedsø

Projektet afrundes med en skriveworkshop designet af forfatter Mette Vedsø.
Via forskellige ord-skulpturer kommer projektets briller i spil og sættes i relation til metaforen VEJ. Gennem elevernes skriftlige værker vises flere mulige perspektiver på tilværelsen og dens fortællinger alt efter synsvinkel.
Billede: Tiny film
 
Klassetrin: 5.-6. klasse
Fag: Kristendomskundskab og dansk
Lektioner: 12
Kompetenceområder
Kristendomskundskab
    • Bibelske fortællinger
    • Etik og livsfilosofi
Dansk
    • Fortolkning
    • Fremstilling
    • Læsning
Projektet indeholder
    • Lærervejledning
    • Spørgsmålskort til gruppearbejde
    • Synsvinkel-kasser
    • Tilbud om kirkebesøg
    • Videoforedrag til læreren og tegnefilmen Oscars briller


SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune