Hits fra depotet / Udskoling / Kom frit frem
Billede: Sille Jensen
 
Kom frit frem
 - perspektiver på kvinder og kristendom
Hvilken rolle har kvinder spillet i kristendommens historie?
Hvilken betydning har kristendommen haft for synet på kvinder i den vestlige kulturkreds?
Og hvad står der egentlig om det i de bibelske tekster og kristne og ikke kristne kilder? 

I projektet arbejder eleverne undersøgende og historisk-kritisk med kilder, kontekst og kvindeskikkelser. Der arbejdes således både med et historisk overblik og med at belyse forskellige perioders blik på kvinder.

Indledningsvist introduceres eleverne til projektet gennem en citatplakat, som afspejler et udvalg af udsagn om kvinder fra Bibelen og andre kristne kilder. Derefter arbejdes der med den indflydelse, som kristendommen og kirken får på det kvindesyn, som bliver det dominerende i den vestlige kulturkreds. Eleverne præsenteres for dette gennem fire nedslag; Det Gamle Testamente, Urmenigheden, Det Nye Testamente og Den tidlige kirke. Her arbejder eleverne både med den kontekst som Bibelen blev til i, og hvad der egentlig står i de bibelske tekster og kristne kilderne om kvinder og deres rolle og betydning. Derudover skal eleverne forholde sig til tolkninger af kilderne - både historisk og i forhold til deres egen samtid.  

Efterfølgende har eleverne mulighed for at fordybe sig i ét eller flere af emnerne herunder:
• De første kvinder – tre myter om kvinder 
• De knap så kendte kvinder i Det Gamle Testamente
• Paulus og kvinderne
• De navnløse kvinder 
• Mama Maria 
• Maria Magdalene - chef eller synderinde
• De mirakuløse kvinder
• Kvinder, kjoler og kraver
Eleverne arbejder med et virkningshistorisk perspektiv og sætter indholdet i relation til en nutidig kontekst gennem opgaver og refleksionsspørgsmål.  
Projektet afsluttes ved at eleverne vender tilbage til citatplakaten og udarbejder et kulturprodukt ud fra deres tilegnede viden og refleksioner over projektet. 
Billede: Sille Jensen
Klassetrin:  7.-10. 
Fag: Kristendomskundskab 
Lektioner: Minimum 4
Kompetenceområde:
Livsfilosofi og etik
Bibelske fortællinger
Kristendom
Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

Projektet indeholder:
Lærervejledning med kopiark
”Citatplakat”
Adgang til 3d Tiki-Toki-tidslinje
Elevfolder
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune