Projekter / Udskoling

Udskoling

Ordapoteket
Et forløb, der forener den danskfaglige metode "Poetisk leg med sproget" og den religionsfaglige tilgang "filosofi med børn"
8. - 10. klasse
 
Tid til tanke
Multimodale tænkepauser om fx tro og universet.
 
Bibelske fortællinger
8.-10. klasse
Fokus på lignelser og underberetninger for udskolingen.
Kør hele forløbet eller pluk ud efter behov.
 
Kend Bibelen
8.-9. klasse
Opfriskningsforløb omkring Bibelen og dens indhold gennem spil, film, kort mm. 
 
Reklamens syndefald
8.-9. klasse
Lad dig friste til dette undervisningsforløb, der forholder sig til intertekstualitet i reklamen med udgangspunkt i grundfortællingen/myten "Syndefaldet".
 
Hvad stiller vi op med døden?
8.- 10. klasse
Undervisningsprojektet giver viden og sprog om det emne, som døden er, og derigennem åbner mulighed for afgørende - også personlige - overvejelser over, hvordan man vil forstå og leve ens liv.
 
 
Indsats for udsatte - ansvar for andre
8.- 10. klasse
Gennem undervisningsforløbet skal eleverne opnå indsigt i forskellige grundsyn, fi
 
losofiske (politiske) og religiøse, på de fundamentale mellemmenneskelige relationer og reflektere over konsekvenser for fællesskabet og samfundet med henblik på personlig stillingtagen.
 
 
 
 
Bestilling
Projekterne er udarbejdet eller tilbudt i SkoleKirke Syddjurs regi.
Du kan rekvirere materialerne ved at kontakte Skolekirke.
Det er gratis for skolerne i Syddjurs at bestille undervisningsmaterialerne.

Skoler uden for området er velkomne til at købe materialerne.
Dette kan ske ved henvendelse til SkoleKirke Syddjurs,
tlf. 2035 2595.
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune