Om os / Persondata

Persondata

Persondatapolitik for SkoleKirke Syddjurs

Nedenstående forklarer, hvordan og med hvilket formål SkoleKirke Syddjurs indsamler, behandler og beskytter personoplysninger i forbindelse med projekttilmeldinger. 
 
Hvilke oplysninger indsamler vi?
Projekttilmelding til SkoleKirke Syddjurs projekter sker enten ved den elektroniske tilmelding på hjemmesiden www.skolekirkesyddjurs.dk, emails info@skolekirkesyddjurs.dk eller telefonisk på 20352595.
 
Ved projekttilmelding afgiver læreren følgende oplysninger:
 • Projektets titel
 • Lærerens navn
 • Lærerens/skolens telefonnummer
 • Lærerens mailadresse
 • Arbejdspladsen/skolen
 • Klassens navn fx 2.a
 • Antal elever i den tilmeldte klasse
Hvad bruger vi oplysningerne til?
Oplysninger indsamlet i forbindelse med projekttilmelding eller andre samarbejder bruges til projektkoordinering og information af de involverede parter i forbindelse med de tilmeldte projekter. Det kan bl.a. være følgende:
 • Projektets navn, lærerens navn og skolens navn kobles sammen og bruges til at koordinere tilmeldinger, udsendelser mv. 
 • Mail og telefonnummer bruges til kommunikation, remindere og fremsendelse af materialer, samt i forbindelse med koordinering med eksterne samarbejdspartnere ved kirkebesøg, lærerkurser eller andre "ud af huset"- arrangementer.
 • Klassens navn og antal af elever bruges til at sikre, at der ikke sker overbookinger, samt at kunne medsende det nødvendige antal elevmaterialer, adgangskoder og andet.
 • Email benyttes til at sende den nye årsplan i digital form, nye informationer eller ekstra tilbud til skolerne
Hvordan opbevares og beskyttes oplysningerne?
Oplysningerne opbevares på en liste i en dropbox, hvortil kun SkoleKirkes projektmedarbejdere kan tilgå dem. Der opbevares en fysisk udgave af tilmeldingerne i et aflåst skab. Denne benyttes som back up ved fx datanedbrud. 
 
Hvert år laves en oversigt over projektertilmeldinger med projektets navn, skolens og klassens navn. Listen bruges til at evaluere på projekterne. 
 
Oplysningerne om lærerens navn, mail og telefonnummer opbevares i 2 år, hvorefter de slettes. Ønsker læreren oplysningerne slettet inden den 2 årige periode, kontaktes SkoleKirke på mail.
 
Kontakt
 
Email: skolekirkesyddjurs@gmail.com
Tlf. 20352595/30602598
Adrss.: Molsvej 8b, 8410 Rønde
 
Dataansvarlig: Trine Mathiasen og Pia Nielsen, projektmedarbejdere ved SkoleKirke
 
 
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune