Hits fra depotet / Indskoling / Lydspor - Indskoling

Lydspor - Indskoling

Musik, eksistens og kristendom hænger tæt sammen.

I dette projekt skal eleverne i indskolingen udforske, hvordan orgelmusik kan udtrykke følelser og stemninger på en anden måde end det talte sprog.
 
Indgangen til arbejdet er et besøg i den lokale kirke, hvor eleverne hører, hvordan orglet kan skabe stemninger af glæde, sorg, melankoli og eufori.
 
På skolen arbejder eleverne med fem udvalgte bibelfortællinger, som alle beskæftiger sig med grundlæggende tilværelsesspørgsmål: Noa, Jonas, Moses, Maria-historien og Den lamme i Kapernaum.
 
Til projektet er udviklet en IT-platform, hvor eleverne online sampler deres egen musikfortælling af effektlyde og stumper af orgelmusik. Desuden indgår der i projektet en nytegnet animationsfilm, der tematiserer arbejdet med de centrale tilværelsesspørgsmål gennem musik og lyd.
 
Fagområde: Kristendomskundskab
Klassetrin: 0.-3. klasse
Lektioner: 8+
 
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune