Hits fra depotet / Mellemtrin / På rejse med Grundtvig
Billede: Emanuela Picone

 

 

På rejse med Grundtvig

 Tegneserie og dialogkort

Få har som N.F.S. Grundtvig præget det danske samfunds forståelse af demokrati, skole og kirke. Grundtvig var af den opfattelse, at fællesskaber etableres og styrkes i skolen, i kirken og i samfundet.

Grundtvig mente, at det folkelige knytter sig til vigtige samfundsinstanser som folkekirken, folketinget og folkeskolen. Alle tre organisationer har forstavelsen ‘folke’, hvilket understreger en vigtig pointe i Grundtvigs menneske- og samfundsanskuelser: Det folkelige er det, som binder os sammen trods vores forskelligheder.

I projektet møder eleverne Grundtvig gennem en tegneserie, hvor to børn finder en ældre mand på en bænk foran Aarhus Domkirke. Undervejs går det op for børnene, at manden er den præst og salmedigter, som kaldes Grundtvig. Sammen med børnene besøger Grundtvig tre steder, hvor han i sit liv har sat aftryk, og hvor han også i dag har sat sine spor. Ved hjælp af medfølgende dialogkort samles der op på tegneseriens indhold.
 
Et gennemgående element i projektet er at understøtte elevernes historiske bevidsthed. Det gøres via en kuffert, som indeholder genstande fra en grundtvigsk arv; en salmebog, en stemmeseddel og en fortælling fra nordisk mytologi. I samme kuffert skal eleverne give Grundtvig noget tilbage, som karakteriserer deres liv og fællesskab med hinanden i nutidens samfund.

Formålet er, at eleverne får et elementært kendskab til Grundtvig og hans betydning for det samfund, som eleverne lever i.
 
 
Billede: Jan Solheim
Klassetrin: 5.-6. klasse
Fag: Kristendomskundskab (evt. historie)
Lektioner: 7-8
Kompetenceområder: Kristendom

Projektet indeholder:
Lærervejledning
Klassesæt af tegneserie om Grundtvig
Dialogkort
Kuffert med tre grundtvigske genstande

 
 
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune