Hits fra depotet / Mellemtrin / Escape Room
 Billede: SK Syddjurs
 

 

Escape Room

På sporet af den kristne kulturarv

Kristendommen har præget Danmark i mere end 1000 år. Det har sat sine spor - synlige og mindre synlige. Men hvad har kristendommen egentlig betydet for dansk kultur og samfund i en historisk og i en nutidig kontekst?
                                                                                        
Eleverne kender nok en del af de synlige spor såsom kirker, Jellingstenen, Jesus på indersiden af det danske pas og juleafslutning i kirken. Mange af de mindre synlige spor kender eleverne også til fra deres hverdag, men de
tænker nok ikke umiddelbart over forbindelsen til kristendommen. 

I dette projekt undersøges spor fra den kristen kulturarv med udgangspunkt i temaerne: Omsorg, Skole, og Musik
 
Projektet indledes med ”Escape room” i kirken. Gåder, koder, hængelåse og skjulte meddelelser skal findes og løses. Efter kirkebesøget arbejdes der på en hjemmeside i 3 virtuelle rum med opgaver og fakta om spor fra kristendommen.
 
 
 
 
Billeder: Alexlion, Bharath G. S. og James Michael Vallado
Fagområde: Kristendomskundskab og historie
Klassetrin: 5.-6. kl.
Lektioner: 8+ kirkebesøg 
 
Projektet indeholder
Lærervejledning
Hjemmeside med elevopgaver - virtuelt escaperoom
Kirkebesøg

Projekttilmelding 
 
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune