Projekter 21/22 / Mellemtrin / Jesus og Juleevangelierne
 
Fag: Kristendomskundskab
Periode: Fra uge 43
Lektioner: 6
Projektet indeholder: Lærervejledning, oversigtskort, interview

Jesus og Juleevangelierne

 

Hvor står det i Juleevangelierne?

Jesus og juleevangelierne

Analytisk og undersøgende tilgang til de to bibelske tekster

De fleste kender juleberetningen med stjernen over stalden, Maria, Josef, de hellige tre konger, hyrderne, oksen og æslet.
De færreste ved, at der findes to forskellige juleevangelier, hvor hyrderne hører til i det ene, mens de vise mænd hører til i det andet.
 
Eleverne skal arbejde med begge Bibelens udgaver af juleevangeliet. De skal undersøge, hvad der rent faktisk står i juleevangelierne, og hvordan traditionen har tilføjet fortællingen krydderi.
 
For gennem tiden har Bibelens læsere selv udfyldt de tomme huller i fortællingen og digtet videre på indholdet: Fx er de oprindelige vise mænd blevet til tre konger - sandsynligvis pga. de tre kostbare gaver til Jesusbarnet. Begge juleevangelier er også i sig selv senere tilføjelser til Bibelen, som ligner fødselsberetninger om andre store mænd i samtiden.
 
Eleverne starter i et udefraperspektiv, hvor de systematisk undersøger juleevangelierne hos Matthæus og Lukas. Eleverne møder senere indefra-perspektivet, når de arbejder med et præsteinterview og juleevangelierne i en nutidig og trosmæssig sammenhæng.
 
Gennem opgaver og øvelser tilegner eleverne sig viden om forskellene mellem de to juleevangelier, om Bibelen som kilde samt om kristen tradition og videredigtning.
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune