Kurser / Kort og godt for mellemtrin

Kort og godt for mellemtrin

Nye projekter til din årsplan.
Bliv klædt på til skoleårets undervisning i kristendomskundskabsfaget med dette kursustilbud.

Trin for trin gennemgår vi årets nye projekter og afprøver elementer derfra, så du er klædt på til at undervise i dem.
Der vil være mulighed for mere inspiration til årsplanen i et bredt udvalg af SkoleKirkeSyddjurs’ projekter, som vi tager med på dagen.
 
8.00: Kaffe og rundstykker
8.15: Gennemgang af projekter

Mødre
Hvad er en mor? Hvem er en mor? Skal man have født et barn for at være mor? I projektet her bliver eleverne præsenteret for morfiguren lige fra Jomfru Maria til Max pinligs mor. Eleverne dykker ned i kunst, litteratur og kristendom og arbejder med mødre, karakteristik og Haiku.

Jesus og Juleevangelierne
Hvad står hvor? I projektet her bliver eleverne præsenteret for begge juleevangelier. De undersøger forskelle og ligheder vha. synoptisk opstilling og billedkort. Samtidig kommer de omkring Bibelen som kilde, kristen tradition og videredigtning.

Enestående
Forskellige betydninger af det at være enestående undersøges i dette projekt gennem filosofiske samtaler, i mødet med litteratur og billeder. Jesper Wung-Sung har skrevet en ny novelle til dette projektet, som trækker tråde til den redigerede virkelighed på SoMe.

Øjeblik
Hvad vil det sige at være usynlig? Hvad vil det sige at blive set? De spørgsmål er omdrejningspunktet for dette projektet, som kæder Mumi-universets ”Historien om det usynlige barn” sammen med Søren Kierkegaards tanker om at se og at blive set, som igen bliver kædet sammen med bibelfortællingen om Zakæus.

11.30: Frokost “to go” eller “to stay”
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune